ALFA OCULUS MEDICAL 

Respectă legile în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ALFA OCULUS MEDICAL are obligaţia de a administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.
Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor despre serviciile si produsele noastre. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată (persoana de la care se colectează datele), partenerii contractuali ai operatorului, servicii de curierat, acestea fiind necesare în scopul stabilirii contactului cu clienţi, în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi în scopul îndeplinirii la timp şi cu operativitate a livrării comenzilor, precum şi în scopuri de marketing direct.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor printr-o cerere scrisă, datată şi semnată la ALFA OCULUS MEDICAL, Str. Nicolae Iorga, Constanta, România. De asemenea, refuzul dumneavoastră expres de prelucrare a datelor personale care vă privesc va duce la încetarea oricăror prelucrări de date cu caracter personal în ceea ce vă priveşte.
Datele personale ale dumneavoastră vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile din formularul de programari vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea solicitarii, informare, eventualele promoţii, buletinele informative periodice etc.
Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele personale ale clienţilor noştri.

Pentru informare şi suport, sesizări şi reclamaţii, ne puteţi contacta la adresa cabinet@alfa-oculus.ro sau la numărul de telefon 0771.715.157 .